V Karikaetapp 2016
Tabasalu kardirada 15.10.2016

IV Karikaetapp 2016
Rapla kardirada 20.09.2016

III Karikaetapp 2016
Tabasalu 14.08.2016

II Karikaetapp 2016
Tabasalu kardirada 24.07.2016

I Karikaetapp 2016
Rapla kardirada 28.05.2016

Autumn Race 2015
Tabasalu kardirada 10.10.2015

V Karikaetapp 2015
Rapla kardirada 19.09.2015

IV BIG RACE DAY 2015
auto24ring 09.08.2015

III Karikaetapp 2015
Rapla kardirada 11.07.2015

II Karikaetapp 2015
Tabasalu kardirada 20.06.2015

I Karikaetapp 2015
Rapla kardirada 30.05.2015

I Karikaetapp 2017
00.00.0000